Background

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

Bu amaca ulaşmak İçin;

 • Gerçekleştireceğimiz tüm faaliyetlerimizde kaliteli üretim/hizmet sunmayı ve müşteri odaklı çalışmayı temel prensip olarak benimseyeceğimizi,
 • Stratejik yönü İle çevresel ve toplumsal sorumluluklarımızın bilinciyle faaliyet gösterdiğimiz her yerde ve tüm alanlarda bütünsel sürdürülebilirlik yaklaşımıyla toplumumuz ve dünyamız için pozitif etki oluşturacağımızı,
 • Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarının yükümlülüklerini yerine getireceğimizi,
 • Çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve toplumun Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturacağımız ve arttıracağımızı,
 • İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlayacağımızı,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmaya ve tüm riskleri azaltmaya yönelik faaliyetleri yürüteceğimizi,
 • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılamayı, farkındalığı ve altyapıyı oluşturacağımızı,
 • Kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması için sürdürülebilir kaynak kullanımını sağlayacağımızı,
 • İklim değişikliğinin azaltılması ve uyumu ile biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması için ihtiyaç duyulan kaynakları sağlayacağımızı,
 • Yaşam döngüsü anlayışı içinde ürün ve hizmetlerden etkilenen çalışanların, müşterilerin ve çevre halkının sağlığını ve güvenliğini gözetmeyi, gelecek nesiller adına çevreyi ve doğal hayatı koruyacağımızı,
 • Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanacağımızı,
 • Kalite Yönetim Sistemi performansımızı sürekli iyileştireceğimizi,
 • Kalite ile ilgili faaliyetlerin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu bilincini yerleştireceğimizi ve benimseteceğimizi, ayrıca tüm çalışanların danışma ve katılımlarını sağlayacağımızı,
 • En önemli değerimizin insan kaynağı olduğu bilinciyle, yüksek yetkinliklerde çalışanları istihdam ederek ve çalışanlarına sürekli yatırım yaparak çalışan kalitesini ve memnuniyetini en üst seviyede tutacağımızı, taahhüt ediyoruz.