Background

Çevre Politikamız

Pektaş Kablo Ülkemizdeki çevre mevzuatını ve uluslararası standartları benimsemiştir.

Enerjinin Emek ve Kalite ile Buluştuğu Nokta!

Kuruluşumuz, Ülkemizdeki çevre mevzuatına uymayı yönetmeliklere, yasal gerekliliklere ve uluslararası anlaşmalara uymayı, atıkların azaltılarak geri kazanım yolu ile bertarafını sağlayarak kirliliği önlemeyi, çalışanlar ve tedarikçilerimize çevre konusunda sürekli eğitim vermek ve bu ilkeleri uygulamaları için teşvik etmeyi, üst yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen uygulanan, denetlenen gözden geçirilen, kamoyu taraından izlenebilen ve sürekli iyileştirilen bir çevre yönetim sistemini sürdürmeyi faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda çevresel zararları en aza indirecek tedbirleri almayı çevre politikası olarak benimsemiştir.